Tomochain (TOMO)

Tomochain (TOMO)

Tomochain bir (mainnet) ana ağadır. Yani akıllı sözleşmelerin kullanılabildiği, merkezsiz uygulamaların geliştirilebilirdiği, içinde başka tokenlerin yaratılabilabildiği blok zincir sistemidir. TOMO, Tomochain’in coinidir.