Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kripto Danışman, e-posta hariç kişisel veri toplamaz. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

Kripto Danışman bazı dönemlerde müşterilerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Müşterilerimiz bu gibi bilgileri almama konusunda seçimi ilk e-posta sonrası yapabilir, dilerse talep yollayarak tekrar aktifleştirebilir. Kripto Danışman’a iletilen kişisel bilgiler, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Kripto Danışman tarafından talep edilen bilgiler, kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Kripto Danışman üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Kripto Danışman’ın ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Kripto Danışman, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz tüm verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını talep edebilirsiniz. Ayrıca hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri silmemizi de isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amacıyla saklamak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Kripto Danışman’dan kopyalanan bilgiler, kaynak gösterilerek paylaşılabilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Kripto Danışman,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Kripto Danışman, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kripto Danışman’a ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Kripto Danışman’ın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Kripto Danışman, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak.
  2. Kripto Danışman’ın kullanıcılarla akdettiği “Gizlilik Politikası”‘nın ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla.
  3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi.
  4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kripto para cüzdan şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Kripto Danışman, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Kripto Danışman, web sitesinin kullanıcıları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Kripto Danışman’ın, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

SORUMLULUK REDDİ

Kripto Danışman’da yer alan hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir. Her okuyucu yatırım kararlarını kendisi vermelidir. Okuyucular, Kripto Danışman’ın maddi ve/veya manevi sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.